Podcasts ຫຼ້າສຸດ

Podcasts upcoming

 • 42 ຕອນ

  ສະພາສະຫວັນ - Stephen Smoot

  ມາມິຖຸນາ 28, 2017
 • 43 ຕອນ

  ປະຖົມມະການ Group ແລະປະໂລຫິດບ້ານກັບສະມາຊິກຂອງກຸ່ມບໍລິສັດປະຖົມມະການ

  ມາກໍລະກົດ 5, 2017
 • 44 ຕອນ

  ປຶ້ມ Lectures on Faith - Noel Reynolds

  ມາກໍລະກົດ 12, 2017

ມໍມອນນັກວິຊາການອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດສະຫນາຈັກ

ເສີມຂະຫຍາຍການສຶກສາຂອງ LDS ຄໍາສອນ, ປະຫວັດສາດ, ແລະວັດທະນະທໍາໃນປະລິມານການງ່າຍທີ່ຈະອ່ານນີ້ກວມເອົາ seventeen ວິສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະປຶກສາຫາລື

ປະກອບສ່ວນປະກອບ Richard Bushman, Steven Harper, Brant Gardner, Alexander Baugh, Ron Barney, Brian ແລະ Laura ເບີດດີແຮວສ໌, Kent Jackson, Kerry Muhlestein, Mark Ashurst, McGee, Don Bradley, Paul Reeve, Ugo Perego, Neylan McBain, Ty Mansfield ແລະ David H. Bailey

Podcasts ກ່ຽວກັບຊາວມໍມອນປະຫວັດ, ພຣະຄໍາພີ Doctrine, ແລະວັດທະນະທໍາ (1)

ບໍ່ເຄີຍພາດ episode ເປັນ!

ຈອງກັບ LDS ທັດສະນະການ Podcast ຜ່ານທາງອີເມວແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນເວລາທີ່ແຕ່ລະ episode ໃຫມ່ຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ຂັ້ນຕອນທີຫນຶ່ງເພີ່ມເຕີມ! ກວດສອບອີເມວຂອງທ່ານແລະຄລິກໃສ່ການເຊື່ອມຢັ້ງຢືນທີ່ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທ່ານ.